ග්‍රාමීය නිවාස සහ ඉදිකිරීම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාව (BMC) මඟින් ආනයනය කරන ලද සනීපාරක්ෂක භාණ්ඩ සහ බිම් හා බිත්ති ගඩොල් (ටයිල්) අලෙවි කිරීම කොළඹ, සංඝරාජ මාවතේ පිහිටි ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාවේ ප්‍රදර්ශනාගාරයේදී

සනීපාරක්ෂක භාණ්ඩ හා බිම් හා බිත්ති ගඩොල්වල හිඟතාවය සහ මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන් එම කර්මාන්තය යම් පසුබෑමකට ලක්ව තිබූ අතර එහි ඉදිරි කටයුතු බාධාවකින් තොරව පවත්වාගෙන යාම සඳහා අතිගරු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා සහ අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිතුමා විසින් ඉහළ ප්‍රමිතියෙන් යුතු උසස් තත්ත්වයේ සනීපාරක්ෂක භාණ්ඩ හා බිම් හා බිත්ති ගඩොල් (ටයිල්) ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාව හරහා මෙරටට ආනයනය කරන ලෙස උපදෙස් ලබා දෙන ලදි. 
ඒ අනුව ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාව මගින් මෙරටට ටයිල් ආනයනය කර බෙදා හැරීමේ කටයුතු මේවන විට සිදු කරන අතර එලෙස ආනයනය කරන ලද සනීපාරක්ෂක භාණ්ඩ හා බිම් හා බිත්ති ගඩොල් (ටයිල්) මින් ඉදිරියට මෙම ආයතනය මගින් සහනදායි මිලට පාරිභෝගික ජනතාවට මිලදී ගැනීමට අවස්ථාව හිමි වේ.  
මෙම අවස්ථාවට ග්‍රාමීය නිවාස සහ ඉදිකිරීම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් (ඉදිකිරීම්) එස්.එම්.ඒ. නෙලුගොල්ල මහතා, ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාවේ සභාපති මහේන්ද්‍ර විජේසේකර මහතා, එහි සාමන්‍යාධිකාරී දිලුම් රත්නායක මහතා ඇතුළු නිලධාරීන් පිරිසක් සහභාගී වූහ.